3d棋牌游戏开发

<acronym id="o68uq"></acronym>
<acronym id="o68uq"><center id="o68uq"></center></acronym>
<rt id="o68uq"><small id="o68uq"></small></rt><acronym id="o68uq"></acronym><rt id="o68uq"><optgroup id="o68uq"></optgroup></rt>
<rt id="o68uq"><small id="o68uq"></small></rt>
<rt id="o68uq"><optgroup id="o68uq"></optgroup></rt>
Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   ?in

G20 Zirvesi'nden ?ok tarafl? ticaret sistemini koruma ?a?r?s?

G20 Zirvesi'nde 1 Aral?k onaylanan Buenos Aires Deklarasyonu'yla ?ok tarafl? ticaret sisteminin korunmas? gibi konularda mutabakata var?ld?.

?ki gün süren G20 Zirvesi 1 Aral?k Arjantin'in ba?kenti Buenos Aires'te sona erdi. Zirvede "G20 Liderleri Buenos Aires Deklarasyonu" onaylanarak, ?ok tarafl? ticaret sisteminin korunmas?, Dünya Ticaret ?rgütü'nde reform ve ikilim de?i?ikli?iyle mücadele gibi konularda mutab?k kal?nd?.

Deklarasyonda, küresel ekonominin gü?lü bir ?ekilde büyümesine ra?men, büyümede dengesizlik g?rüldü?üne ve a?a?? y?nlü risklerin hala mevcut oldu?una dikkat ?ekildi.

Deklarasyonda, gü?lü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsay?c? bir büyüme ger?ekle?tirilmesi i?in tüm politik ara?lar?n kullan?lmas? gerekti?i yinelendi.

Arjantin Devlet Ba?kan? Mauricio Macri, zirvenin kapan???ndan sonra düzenlenen bas?n toplant?s?nda, G20 Zirvesi mekanizmas?n?n hayata ge?irilmesinden bu yana ge?en 10 y?l i?inde mekanizman?n "diyalog ve i?birli?inin ortak bir platformu" haline geldi?ini belirtti.

Ticaret ve d??a a??lman?n ?nemini vurgulayan Macri ayn? zamanda herkese iklim de?i?ikli?ini g??üsleme ?a?r?s? yapt?.

Ana temas? "Adil ve Sürdürülebilir Kalk?nma ??in Konsensüs Olu?turma" olarak belirlenen G20 Zirvesi kapsam?nda esas olarak, dünya ekonomisi, ticaret ve yat?r?m, dijital ekonomi, sürdürülebilir geli?me, altyap? tesisleri ve iklim de?i?ikli?i gibi konular ele al?nd?.

Zirvede ayr?ca, bir sonraki G20 Zirvesi'nin 2019 y?l?nda Japonya'n?n Osaka kentinde düzenlenece?i belirlendi.

Hakk?m?zda ?leti?im

Copyright © 2019.3d棋牌游戏开发 All rights reserved.www.y2y3f3.cn

福建省体育彩票31选7走势图| 赌博网| 中国体彩开奖结果查询| 789棋牌游戏| 上下棋牌游戏| 贵州快3走势图